เขียนเอาไว้กันลืม

Category Programing

[วันที่ 2.2] App Click แอพแรกในชีวิตของผม!

โพสต์ก่อน [วันที่ 2.1] มาเขียน App Andro… Continue Reading →

[วันที่ 2.1] สร้างโปรเจ็ค Android App ใน Android Studio

หลังจากเราลง Android Studio กันไปแล้ว ใค… Continue Reading →

[Solved] How to automatically convert files to UTF-8?

Apart from problems with PHP compatibili… Continue Reading →

Problems and Solutions that I found when I migrated from PHP 4.X.X to 5.5.16

Few days ago, I came across many migration problems when I have to migrate my client’s PHP website from PHP 4.X.X to the PHP 5.6.17. So, I want to share my problems and solutions with you guys.

© 2023 9Bombs Blog! — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑